• Prawa dziecka w szpitalu

    • Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest „Konwencja o prawach dziecka” uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

     Konwencja_o_Prawach_Dziecka.pdf

     Karta Praw Dziecka-Pacjenta powstała na podstawie „Konwencji o prawach dziecka” i odnosi się do kwestii ochrony zdrowia. W karcie tej jest zapisane między innymi, że:

     1. Dzieckiem - pacjentem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat.

     2. Jeżeli zachorujesz, personel medyczny powinien zrobić wszystko, żeby Cię wyleczyć i zapewnić opiekę podczas leczenia.

     3. Kiedy tylko stan Twojego zdrowia poprawi się na tyle, że będziesz mógł wrócić do domu, masz do tego prawo.

     4. Ty oraz Twoi rodzice lub opiekunowie macie prawo wiedzieć, w jaki sposób lekarze zamierzają Cię leczyć i jakie to przynosi efekty.

     5. Twoi rodzice lub opiekunowie mają prawo do dokumentów, w których lekarze opisują Twoją chorobę i leczenie.

     6. Decyzja o leczeniu nie może być podejmowana bez Twojego udziału, jednak dopóki nie skończysz 16 lat podejmą ją za Ciebie rodzice lub opiekunowie - potem także Ty będziesz o tym współdecydował.

     7. Nikt bez Twojej zgody nie może rozgłaszać, że jesteś chory - masz prawo, by zachowano to w tajemnicy.

     8. Nikt nie może Cię bić, zawstydzać, lekceważyć i straszyć. W czasie choroby dorośli powinni szczególnie Cię wspierać i dbać o Twe dobre samopoczucie.

     9. Masz prawo do stałego kontaktu z najbliższymi. Twoi bliscy mają prawo być z Tobą w szpitalu, sanatorium lub uzdrowisku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarze decydują, że nie mogą oni z Tobą przebywać, ale zawsze możesz do nich zadzwonić lub napisać.

     10. Szpital, sanatorium lub uzdrowisko to miejsca, w których masz wyzdrowieć, ale masz również prawo do nauki, zabawy i odpoczynku. 

     /źródło: Ministerstwo Zdrowia/