• Dyrekcja

   • Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 78:

    Grażyna Lidia Michalczuk

    e-mail: gmichalczuk@edu.um.warszawa.pl

    Wicedyrektor ds. dydaktycznych:

     Monika Edyta Piotrowska

    Wicedyrektor ds. wychowania:

     Bożena Owerczuk