•  

     „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”

     cykl zajęć dla pacjentów z Klinik budynku głównego CZD.

     Prowadzący :  Joanna Szpigielska, Sławomir Kosyl

     Zajęcia mają na celu przybliżenie piękna, historii i kultury Państw i sposobu życia ludzi w różnych częściach świata. Poszerzenie wiedzy uczniów, relaksację, rozwinięcie ciekawości poznawania świata. Ważnym elementem każdego spotkania będzie pokaz slajdów oraz narracja opisująca konkretne podróże do oglądanych miejsc.
     Podczas każdego spotkania będzie również krótka część kreatywna w czasie której uczestnicy wykonają zadanie przygotowane przez organizatorów (praca plastyczna, zabawa ruchowa lub inna propozycja) mająca na celu utrwalenie najważniejszych treści wynikających ze spotkania
     i charakteryzująca omawiany rejon świata, Państwo lub kulturę omawianego społeczeństwa.

     Zajęcia odbywać się będą w świetlicy Kliniki Chirurgii lub Neurochirurgii 1 raz w miesiącu zgodnie
     z harmonogramem.
     Uczestnikami zajęć będą dzieci w wieku szkolnym.

     Czas trwania : około 1 godziny     2 X  - zajęcia z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata"  - Stambuł- TURCJA

             

                             

                                    

     30 X   - zajęcia z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata"  - Japonia- największe atrakcje

                                                    


     27 XI  - zajęcia z cyklu "Podróże po najciekawszych zakątkach świata"  - Barcelona- Hiszpania