• Lekcja biologii

    • 28 listopada na 8 piętrze w CZD odbyła się lekcja otwarta w ramach realizacji rocznego programu edukacyjnego szkoły pt. "Mózg jako naturalna innowacja". Lekcja dotyczyła budowy ludzkiego mózgu. Podczas zajęć uczniowie wykonywali modele płatów kory mózgowej oraz wskazywali ich funkcje na podstawie map mentalnych. Każdy uczeń miał możliwość prezentacji i podzielenia się przed innymi wynikami swojej pracy.
      
     Lekcję prowadziła Katarzyna Sokolik
     - nauczyciel biologii
          
    • aa

    • Nagłówek

    • nowa lekcja tu