• NASZE POCZĄTKI

    20 sierpnia 1980 roku został podpisany dokument powołujący do życia Zespół Szkolno - Wychowawczy na terenie istniejącego od 1977 roku nowoczesnego szpitala "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA".

    Oddziaływania Zespołu Szkolno - Wychowawczego uzupełniły kompleksową opiekę, jaką zapewniał chorym dzieciom z całej Polski (i nie tylko) personel medyczny szpitala.

    Strukturę Zespołu Szkolno - Wychowawczego od początku stanowiły trzy jednostki organizacyjne:

    1. Szkoła (podstawowa i średnia)

    2. Przedszkole

    3. Zespół Zajęć Pozalekcyjnych

    Pierwszym dyrektorem Zespołu został pan mgr WIKTOR ELGASS, a zastępcą pani mgr MIROSŁAWA SOBOLEWSKA.

    Aktualnie, od IX 2008 roku, dyrektorem jest pani mgr GRAŻYNA LIDIA MICHALCZUK.

    W 1994 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespołu Szkolno-Wychowawczego na Zespół Szkół Specjalnych w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

    29 maja 1996 roku Zespół Szkół wybrał patrona. Została nim polska pisarka, inicjatorka budowy pomnika upamiętniającego męczeństwo dzieci i młodzieży w czasie drugiej wojny światowej, Ewa Szelburg - Zarembina.
    W rocznicę wyboru patrona Zespół Szkół uroczyście obchodzi swoje imieniny.

    Od maja 1996 roku pełna nazwa naszej placówki to:
    ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 78 im. EWY SZELBURG - ZAREMBINY W INSTYTUCIE "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

    We wrześniu 1999 roku, zgodnie z reformą oświaty, powołano do życia Gimnazjum Nr 26, którego numer zmieniono później na 108. Reforma edukacji z 2017 roku zapoczątkowała likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

    Od XI 2007 do VIII 2018 roku opieką dydaktyczną i wychowawczą objęci byli  pacjenci oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

    W 2010 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół zostaje założone Stowarzyszenie „Centruś” wspierające pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka.

    Efektem działalności Zespołu i Stowarzyszenia było utworzenie w 2013 roku nowoczesnej biblioteki szkolnej i sali multimedialnej.

    W 2014 roku przy współpracy Stowarzyszenia i szpitala powstaje Sala Doświadczania Świata, z której korzystają pacjenci CZD.

    Nauczyciele i wychowawcy organizują młodym pacjentom naukę, opiekę i zabawę, wspomagając proces leczenia. W atmosferze ciepła i troski organizują dzieciom czas wolny, ułatwiają przystosowanie się do nowego otoczenia, zdobywanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań.

    Zespół Szkół, poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewnia różnorodną ofertę metod i form nauczania i wychowania:

    1. zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu,

    2. zajęcia wychowawcze w świetlicach w poszczególnych klinikach szpitala,

    3. zajęcia w pracowni muzykoterapii funkcjonującej od 1985 roku,

    4. zajęcia w pracowni adaptacji funkcjonalnej,

    5. prezentacja prac dzieci w galeriach szpitala,

    6. ciekawe wycieczki,

    7. uroczystości w sali widowiskowej i na oddziałach,

    8. wizyty znanych osób.

    Dziennie obejmujemy opieką ok. 360 pacjentów.

    W historii naszej szkoły jeden raz odbył się egzamin maturalny zdany pozytywnie przez pacjentkę - uczennicę Kliniki Alergologii.