•                                                                                          NASZE POCZĄTKI


    20 sierpnia 1980 roku został podpisany dokument powołujący do życia Zespół Szkolno - Wychowawczy na terenie istniejącego od 1977 roku nowoczesnego szpitala "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA".
    Oddziaływania Zespołu Szkolno - Wychowawczego uzupełniły kompleksową opiekę, jaką zapewniał chorym dzieciom z całej Polski    (i nie tylko) personel medyczny szpitala.
    Strukturę Zespołu Szkolno - Wychowawczego od początku stanowiły trzy jednostki organizacyjne:
    1. Szkoła (podstawowa i średnia)
    2. Przedszkole
    3. Zespół Zajęć Pozalekcyjnych
    Pierwszym dyrektorem Zespołu został pan mgr WIKTOR ELGASS, zastępcą pani mgr MIROSŁAWA SOBOLEWSKA.
    Aktualnie, od IX 2008 roku, dyrektorem jest pani mgr GRAŻYNA LIDIA MICHALCZUK.
    W 1994 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespołu Szkolno-Wychowawczego na Zespół Szkół Specjalnych w Instytucie                       "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
    29 maja 1996 roku Zespół Szkół wybrał patrona. Została nim polska pisarka, inicjatorka budowy pomnika upamiętniającego męczeństwo dzieci i młodzieży w czasie drugiej wojny światowej, Ewa Szelburg - Zarembina.
    W rocznicę wyboru patrona Zespół Szkół uroczyście obchodzi swoje imieniny.
    Od maja 1996 roku pełna nazwa naszej placówki to:
    ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 78 im. EWY SZELBURG - ZAREMBINY W INSTYTUCIE "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"
    We wrześniu 1999 roku, zgodnie z reformą oświaty, powołano do życia Gimnazjum Nr 26, którego numer zmieniono później na 108. Reforma edukacji z 2017 roku zapoczątkowała likwidację gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej.
    Od XI 2007 do VIII 2018 roku opieką dydaktyczną i wychowawczą objęci byli  pacjenci oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.
    W 2010 roku przez nauczycieli Zespołu Szkół zostaje założone Stowarzyszenie „Centruś” wspierające pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka.
    Efektem działalności Zespołu i Stowarzyszenia było utworzenie w 2013 roku nowoczesnej biblioteki szkolnej i sali multimedialnej.
    W 2014 roku przy współpracy Stowarzyszenia i szpitala powstaje Sala Doświadczania Świata, z której korzystają pacjenci CZD.
    Nauczyciele i wychowawcy organizują młodym pacjentom naukę, opiekę i zabawę, wspomagając proces leczenia. W atmosferze ciepła i troski organizują dzieciom czas wolny, ułatwiają przystosowanie się do nowego otoczenia, zdobywanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań.
    Zespół Szkół, poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewnia różnorodną ofertę metod i form nauczania i wychowania:
    1.    zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu,
    2.    zajęcia wychowawcze w świetlicach w poszczególnych klinikach szpitala,
    3.    zajęcia w pracowni muzykoterapii funkcjonującej od 1985 roku,
    4.    zajęcia w pracowni adaptacji funkcjonalnej,
    5.    prezentacja prac dzieci w galeriach szpitala,
    6.    ciekawe wycieczki,
    7.    uroczystości w sali widowiskowej i na oddziałach,
    8.    wizyty znanych osób.
    Dziennie obejmujemy opieką ok. 360 pacjentów.