• NASZE POCZĄTKI

     

    • 20 sierpnia 1980 roku został podpisany dokument powołujący do życia Zespół Szkolno - Wychowawczy na terenie istniejącego od 1977 roku nowoczesnego szpitala "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA".
      
    • Oddziaływania Zespołu Szkolno - Wychowawczego uzupełniły kompleksową opiekę, jaką zapewniał chorym dzieciom z całej Polski (i nie tylko) personel medyczny szpitala.
      
    • Strukturę Zespołu Szkolno - Wychowawczego od początku stanowiły trzy jednostki organizacyjne:
     1. Szkoła (podstawowa i średnia)
     2. Przedszkole
     3. Zespół Zajęć Pozalekcyjnych
    • Pierwszym dyrektorem Zespołu został pan mgr WIKTOR ELGASS, a zastępcą pani mgr MIROSŁAWA SOBOLEWSKA.
      
    • Następnie wieloletnim dyrektorem była pani mgr MAGDALENA CHĘCIŃSKA, a wicedyrektorem pani mgr BARBARA IDZIKOWSKA oraz od 2006 roku drugim wicedyrektorem była pani mgr MARTA KOZŁOWSKA
      
    • Aktualnie, od IX 2008 roku, dyrektorem jest pani mgr GRAŻYNA LIDIA MICHALCZUK
      
    • W 1994 roku nastąpiła zmiana nazwy Zespołu Szkolno-Wychowawczego na Zespół Szkół Specjalnych w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
      
    • 29 maja 1996 roku Zespół Szkół wybrał patrona. Została nim polska pisarka, inicjatorka budowy pomnika upamiętniającego męczeństwo dzieci i młodzieży w czasie drugiej wojny światowej - Ewa Szelburg - Zarembina.
     W rocznicę wyboru patrona Zespół Szkół uroczyście obchodzi swoje imieniny.

      
    • Od maja 1996 roku pełna nazwa naszej placówki to:
     ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH Nr 78 im. EWY SZELBURG - ZAREMBINY W INSTYTUCIE "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

      
    • We wrześniu 1999 roku, zgodnie z reformą oświaty, powołano do życia Gimnazjum Nr 26 (aktualnie Nr 108).
      
    • Od XI 2007 roku obejmujemy opieką dydaktyczną i wychowawczą pacjentów Kliniki Dermatologii w Międzyleskim Szpitalu.
      
    • Nauczyciele i wychowawcy organizują młodym pacjentom naukę, opiekę i zabawę, wspomagając proces leczenia. W atmosferze ciepła i troski organizują dzieciom czas wolny, ułatwiają przystosowanie się do nowego otoczenia, zdobywanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań.
      
    • Zespół Szkół, poprzez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewnia różnorodną ofertę metod i form nauczania i wychowania:
     • zajęcia lekcyjne w szkole i przedszkolu
     • zajęcia wychowawcze w świetlicach w poszczególnych klinikach szpitala
     • zajęcia w pracowni komputerowej istniejącej od 1990 roku
     • zajęcia w pracowni muzykoterapii funkcjonującej od 1985 roku
     • zajęcia w pracowni adaptacji funkcjonalnej
     • prezentacja prac dzieci w galerii "Guma do Żucia", wystawy tematyczne oraz indywidualne. Galeria istnieje od 1992 roku
     • prezentacja prac dzieci w drugiej galerii "Tęczowe Okienko" istniejącej od 1996 roku.
     • ciekawe wycieczki
     • uroczystości w sali widowiskowej i na oddziałach
     • wizyty znanych osób